..

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ -ΤΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΟ ΝΣΚ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ)

 

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) γνωμοδότησε σχετικά με τη χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Pages