.

Πολιτική

KKE: ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

 

 

 

 

Μέχρι 31/12/2001 για να επικολλήσει ο εργοδότης τα ένσημα στο ασφαλιστικό βιβλιάριο του εργαζόμενου έπρεπε πρώτα να τα αγοράσει.

Pages