.

Eπιχειρήσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΝ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

epimelitirio_edessa

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα :

''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων και υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης είναι πλέον η 13/01/2014, μη περιλαμβανόμενων εξάμηνων παρατάσεων που θα ληφθούν μέσω σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγού του Προγράμματος οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

1) Το αίτημα 6μηνης παράτασης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συνεπώς το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 30% του έργου, έως την ίδια ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει και εγκριθεί για αίτημα 6μηνης παράτασης έως σήμερα, η ημερομηνία λήξης των έργων τους παραμένει η 13/01/2014 και σε περίπτωση που θα απαιτηθεί θα πρέπει να επανυποβάλλουν το αίτημα τους, το αργότερο έως τις 13/01/2014.

Επιπλέον επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτημα παράτασης αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έως τις 13/06/2013 ή επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα παράτασης δεν έχουν εξεταστεί, θα πρέπει να αποστείλουν στο φορέα μας επιστολή (με σφραγίδα επιχείρησης) με την οποία θα ζητούν την ακύρωση του αιτήματος παράτασης από το Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες (αιτήματα ελέγχου κλπ)

2) Το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και οικονομικού Αντικειμένου μπορεί επίσης να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) δηλαδή να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014.

3) Τροποποιείται προς το ευνοϊκότερο η υποχρέωση των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τη διατήρηση του προσωπικού. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον μέσο όρο των θέσεων απασχόλησης (εκφραζόμενες σε ΕΜΕ)  είτε των ετών 2009/2010 είτε των ετών 2010/2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Συμπερασματικά, η επιχείρηση θα επιλέγει τη διετία κατά την οποία είχε μικρότερο μέσο όρο ΕΜΕ, ώστε ο στόχος απασχόλησης να είναι χαμηλότερος.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την τροποποίηση. Την απόφαση και το αντίστοιχο ΦΕΚ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.e-kepa.gr/frontend/new.php?aid=1448&cid=149

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

IMG_9880

Επιχειρηματίες και σύμβουλοι Επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου Πέλλας και παραβρέθηκαν στην ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ’’ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013». Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 7.00μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά, εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Πέλλας με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την ΕΤΑΕΠ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Ειδικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Πέλλας κος Βλαδίκας Γεώργιος και τόνισε τη δυναμική που μπορούν να δώσουν οι εξαγωγές στην οικονομία του Νομού Πέλλας

Μετέφερε παράλληλα και τον χαιρετισμό του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Ιορδάνη Τσώτσου αναφέροντας την πεποίθησή του για την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από τους επιχειρηματίες του Νομού προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία του Νομού Πέλλας με μοχλό την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Εισηγητής του προγράμματος ήταν ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιος Κακούδης που παρουσίασε όλα τα βασικά στοιχεία του προγράμματος όπως την ταυτότητα του προγράμματος, τους φορείς διαχείρισης αυτού, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο, τόσο της υποβολής όσο και της υλοποίησης  του έργου τους εφόσον ενταχθούν, τις σημαντικές διευκολύνσεις του προγράμματος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων καθώς και τα σημεία προσοχής για την ορθή υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση στην οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων επιχειρηματιών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Σουπιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Ευστράτιος Κοτσίδης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Γιαννιτσών κ. Αντώνης Κουτούδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιαννιτσών κ. Παναγιώτης Σαραφούδης, καθώς επιχειρηματίες και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Ο.Ε.Β.Ε.Σ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

P1020737

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (Ο.Ε.Β.Ε.Σ.) Ν. Πέλλας σας ενημερώνει όλους τους επαγγελματοβιοτεχνες-εμπόρους ότι από το σεμινάριο Τεχνικού Ασφάλειας  που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα στις 3 και 5 Ιουνίου 2013 και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στις 10 και 12 Ιουνίου 2013,τα πτυχία έχουν έρθει και παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο προγράμματα να περάσουν από τα γραφεία μας για την παραλαβή τους .Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια κατάρτισης των ελευθέρων επαγγελματιών τα σεμινάρια συνεχίζονται.

Τεχνικών  Ασφαλείας  στην Β'  Κατηγόρια επικινδυνότητας που απευθύνεται σε επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.). Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα) Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής και ποτών. Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο. Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλων κλπ.). Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο. Αργυροχρυσοχόοι, μηχανουργεία, κατασκευές από αλουμίνιο, σιδηρουργεία.

Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας που ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων, Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία, Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Και το υποχρεωτικό από το νόμο σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων  που συνδέονται  με  τον επισιτισμό και σε όσους θα ασχοληθούν μελλοντικά σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία) και μαζικής εστίασης (εστιατόρια κέτερινγκ, ξενοδοχεία νοσοκομεία κλπ.) καθώς και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας κλπ.

Επίσης σας ενημερώνουμε  πριν να επιλέξετε τον φορέα να κάνετε "έρευνα αγοράς" και για το ποσό που θα καταβάλλετε, αλλά και για την αξιοπιστία του φορέα εκπαίδευσης!!! Ωστόσο,  επιχειρήσεις μας έχουν μεταφέρει καταγγελίες για φορείς που διοργανώνουν μη νόμιμες εκπαιδεύσεις.

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μελλοντικά το σεμινάριο να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ Ν. Πέλλας  Πέλλης 11 καθημερινά από τις  11.00 – 13.00 μ.μ.  και στο τηλέφωνο 2381027367.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΑΑ»

anaptyksiakh_pellas

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ» της χώρας μας, εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5807/29.06.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία μας, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Περιοχή εφαρμογής αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Μεσημερίου, Πλατάνης, Ριζαρίου & Φλαμουριάς και ο οικισμός Αγίας Φωτεινής.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ / Τοπικές Κοινότητες : Κρύας Βρύσης (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ), Πέλλας, Νέας Πέλλας, Αγροσυκιάς, Αθύρων, Δυτικού, Ραχώνας , Αμπελειών, Μελισσίου, Αγίου Λουκά, Ακρολίμνης & Εσωβάλτων και ο οικισμός Σταυροδρομίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της ΑΝ.ΠΕ Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ 58200, Έδεσσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την ΑΝ.ΠΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων, στα τηλέφωνα 23810-21000 & 24858 ή επί τόπου στην έδρα της εταιρείας κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.                Η παρούσα πρόσκληση και τα παρακάτω αναπόσπαστα τμήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anpe.gr

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η Κ.Υ.Α. 401/2010 & Η Κ.Υ.Α. 2974/710/04-04-2009 ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

8. ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠL

 

 

 

 

 

 

ΠΑΑ 2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ Ν.ΠΕΛΛΑΣ»

Υπομέτρο

Προκηρυσσόμενες δράσεις

Προκηρυσσόμενα ποσά Δ.Δ.

Ποσοστό ενίσχυσης

Δικαιούχοι

Κωδικός

Τίτλος

L123 – Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

498.623,60

50,00%

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

L311- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις ,εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

130.000,00

50,00 %

 

Πολύ μικρές επιχειρήσεις φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

L311-2

Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 

72.525,91

50,00 %

 

L311-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

75.000,00

 

50,00 %

 

L311-7

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

 

75.000,00

 

50,00 %

 

L312-Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

250.293,97

 

50,00 %

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

L312-2

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

173.167,83

50,00 %

 

L312-3

Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

95.366,38

50,00 %

 

L313- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L313-5

 

Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

195.436,27

 

50,00 %

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008

L313-6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

99.717,58

 

50,00 %

 

L313-8

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

110.000,00

 

50,00 %

 

L321- Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L321-1

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

214.432,18

100,00%

ΟΤΑ α΄ βαθμού

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών

66.066,75

75,00%

Iδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

L323 - Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

155.731,55

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ

2.211.362,02

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« Προκήρυξη Προγράμματος ‘Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων’’ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Το Επιμελητήριο Πέλλας μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυξε το πρόγραμμα

 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρών και μεσαίων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

  • Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 8.000.000,00 €.
  • Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

 

  • Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος / εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

α)Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, καθώς και του Εμπορίου (ορισμένοι κλάδοι) ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2012.

β) Νέες και Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2012, καθώς και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Νέων ή/και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων.

 

  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού - ύψους επένδυσης από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ και από €20.000,00 έως €100.000,00 ευρώ ανάλογα με τον ΚΑΔ της επένδυσης.

  • Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την σύναψη ή μη συνεργασιών / συνεργειών και διαμορφώνεται από 30% έως και 55%.
  • Στο πλαίσιο του προγράμματος είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες :

Μηχανολογικού & Eργαστηριακού εξοπλισμού – Ειδικές Eγκαταστάσεις, Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών, Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων,   Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους, Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις), Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις).

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 05-08-2013 μέχρι τις 10-10-2013 ώρα 14:00, δια μέσου του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

  • Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.ggb.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.e-kepa.gr.
  • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.
  • Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).
  • Στο Επιμελητήριο Πέλλας 25ης Μαρτίου 13 Έδεσσα. Τηλ. : 23810-26735 υπεύθυνοι επικοινωνίας Βλαδίκας Γεώργιος, Γιώγας Δημήτριος.

 

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 2 ΓΙΓΑΒΑΤ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπέρασε τα 2 Γιγαβάτ η ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

Συγκεκριμένα, η ισχύς των φωτοβολταϊκών τον Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 2.017,06 MW έναντι 1999,51 MW τον Ιούνιο καταγράφοντας αύξηση 0,9%.

Η ισχύς για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη ανήλθε σε 339,72 MW.

Αθροιστικά επίγεια φωτοβολταϊκά και φωτοβολταϊκά στη στέγη ανήλθαν σε 2.357 MW.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, η ισχύς των αιολικών έφτασε τα 1496,92 MW (από 1494,72 MW τον Ιούνιο), της βιομάζας στα 45,56 και των υδροηλεκτρικών στα 217,88 MW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, η συμβολαιοποιημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών φτάνει τα είναι της τάξης των 3.081 MW.

Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, τον Ιούλιο τα αιολικά παρήγαγαν 275 GWh, τα φωτοβολταϊκά επί εδάφους 292 GWh, τα φωτοβολταϊκά στέγης 52 GWh, τα συστήματα βιομάζας 18 GWh και τα μικρά υδροηλεκτρικά 42 GWh.

Πηγή http://www.karfitsa.gr

ΤΑ 19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΛΙΣΤΑ)

Το υπουργείο Ανάπτυξης επικαιροποίησε τον νέο οδηγό που περιλαμβάνει τις 19 παρεμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ που προσφέρουν δυνατότητα σε ανέργους να βρουν δουλειά ή να γίνουν επιχειρηματίες.

Οπως αναφέρει το capital, το υπουργείο, μέσω του νέου Σχεδίου Δράσης, στοχεύει στην ανάδειξη πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με το μάτι κυρίως σε δύο ηλικιακές κατηγορίες, 15 – 24 και 25 – 35.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε νέους που διαθέτουν χαμηλά τυπικά προσόντα, ενώ οι δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν ή υλοποιούνται μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά τα 19 προγράμματα, όπως τα παρουσιάζει το capital, είναι:

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Η δραση έχει προκηρυχθεί και είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων από 15/04-20/05/2013.

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Η δράση υλοποιείται.

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους Η δράση υλοποιείται.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η δράση υλοποιείται

Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης. Η δράση υλοποιείται.

Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

Πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

Πρακτική άσκηση Δημοσίων & Ιδιωτικών ΙΕΚ Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Η δράση υλοποιείται.

Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ Μαθητείας - Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Η δράση υλοποιείται.

Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Η δράση υλοποιείται.

Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Η δράση υλοποιείται. Πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.mathiteia4u.gov.gr/

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) Η δράση υλοποιείται.

Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια) Η δράση υλοποιείται.

Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (TEI) Η δράση υλοποιείται.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β' κύκλος) Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί.

Πηγή http://www.eirinika.gr/

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ipaliloiΣας γνωρίζουμε ότι από τις 25 Ιουνίου τ.ε., η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έθεσε σε λειτουργία την ενιαία δικτυακή πύλη http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm, προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.

 

Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν οι ΜμΕ να υποβάλλουν αιτήσεις προς χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και την πρόσβασή τους σε εγγυήσεις, δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ 7,2% ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

elstatΜείωση 8,7% παρουσίασε η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Ιούνιο 2013, διαμορφούμενη στο ποσό των 3.799,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.161,0 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Ιούνιο 2013, ανήλθε στο ποσό των 2.130,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.295,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013, παρουσίασε αύξηση 11,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι (1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία, μετά τη συμπλήρωσή τους, θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EFORIAKOI-300x200

Σχέδιο που προβλέπει την απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 20.000-25.000 ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρόταση που είχε διατυπώσει σε πρόσφατη έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περί απαλλαγής των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ, την οποία φαίνεται πως θα υιοθετήσει τελικά η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι επιχειρήσεις αυτές παίρνουν μεγαλύτερη επιστροφή φόρου από αυτή που αποδίδουν και επιπλέον ο κρατικός μηχανισμός επωμίζεται και το κόστος διαχείρισης των δηλώσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η Καθημερινή, το οικονομικό επιτελείο πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή δύο σχετικά νομοσχέδια, έως τις 15 Ιουλίου, και στη συνέχεια θα συμπεριληφθεί διάταξη, που θα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους έχουν τζίρο έως και 20.000 – 25.000 ευρώ να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ.  Για να απαλλαγεί κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια εφορία. Μάλιστα, υπάρχουν και εισηγήσεις προς το υπουργείο Οικονομικών ώστε το ποσό να είναι χαμηλότερο των 20.000 ευρώ.

Σήμερα, το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ, ανέρχεται στις 5.000 ευρώ, ενώ το 42% των φορολογουμένων στο σύστημα ΦΠΑ είναι μικρές επιχειρήσεις που αποφέρουν αρνητικά έσοδα (επιστροφές) περίπου 2,3% σε υποχρεώσεις του ΦΠΑ.

Το μέσο κατώτατο όριο (εγγραφής) ΦΠΑ στη ευρωζώνη είναι σήμερα μόλις κάτω των 25.000 ευρώ.

Τα βασικά σημεία που θα περιλαμβάνει το επίμαχο σχέδιο νόμου:

-Υποχρεωτικό ελάχιστο όριο για την εγγραφή μικροεπιχειρήσεων σε καθεστώς ΦΠΑ.

-Δημιουργία ειδικής μονάδας για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.

-Θέσπιση ταχύτερης διαδικασίας για τη διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το σύστημα του ΦΠΑ.

-Δημιουργία μονάδας με αρμοδιότητα τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ΦΠΑ και συντονισμού δραστηριοτήτων για την πρόληψή τους.

-Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based).

Πρόστιμα θα υποβάλλονται πρόστιμα σε φορολογούμενους, όταν:

-Δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα.

-Δεν υποβάλουν δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα.

-Δεν ανταποκριθούν σε αίτημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης.

-Δεν συνεργαστούν στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.

-Δεν εγγραφούν ως φορολογούμενοι.

-Δεν συμμορφωθούν με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος και σε 15 μέρες θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο για τον ίδιο λόγο και ο κώδικας φορολογικών διαδικασιών.

πηγή:karfitsa.gr

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ:ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 580 ΘΕΣΕΙΣ

26790

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου» είναι οι εξής:

Μαρινόπουλος: Επιθυμεί να προσλάβει για την Αθήνα αγοραστές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

ΔΙΑΣ ιχθυοκαλλιέργειες: Αναζητά δικηγόρο-εσωτερικό συνεργάτη για τη στελέχωση του Νομικού Τμήματος στην Μάνδρα Αττικής.

Eurogat: Αναζητά στελέχη για τα τεχνικά τμήματα στην Κρήτη και την Αθήνα.

Mediatel: Προσλαμβάνει πωλητές πακέτων τηλεφωνίας για το τηλεφωνικό κέντρο.

Wind: Αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων μερικής και πλήρους απασχόλησης για τα καταστήματά της στην Αθήνα.

Πλαίσιο: Πωλητές και πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τα καταστήματά της στην Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Bake Hellas: Αναζητά υπεύθυνο παραγωγής για το εργοστάσιο της στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Φιλοσίδης: Ζητά για άμεση πρόσληψη έναν τεχνικό σύμβουλο φανοβαφείο

Oceanic Security: Αναζητά άτομα για προσωπικό ασφαλείας. Ειδικότερα, διαθέτει 4 ανοικτές θέσεις στη Σύρο, 4 στη Μήλο, 4 στην Πάρο, 4 στη Μύκονο και 4 στη Σαντορίνη.

MIKOS: Επιθυμεί να προσλάβει μια βοηθό διεύθυνσης μάρκετινγκ, ηλικίας 30-35 ετών

Ορίζων: Επιθυμεί να προσλάβει έναν υπεύθυνο στο τμήμα μηχανογράφησής της.

Εστία Αρτοποιία: Επιθυμεί να προσλάβει έναν διευθυντή τμήματος μάρκετινγκ και έναν υπεύθυνο καταστήματος.

Sarah Lawrence: Ανοικτές θέσεις για μια υπεύθυνη καταστήματος και πωλήτριες λιανικής πλήρους απασχόλησης για το νέο κατάστημά της στα νότια προάστια της Αθήνας.

Empties: Προσλαμβάνει υπεύθυνο αποθήκης για 8ωρη πενθήμερη εργασία.

Fullah Sugah: Προσλαμβάνει πωλήτριες λιανικής για τα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης.

Dexim: Προσλαμβάνει υπεύθυνους καταστημάτων και πωλητές ή πωλήτριες στη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο.

Alouette: Προσλαμβάνει πωλήτριες για το τμήμα της βρεφανάπτυξης στα καταστήματά της στο Νομό Αττικής.
πηγή:eirinika.gr

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΔΝΤ ΚΑΙ ΕΚΤ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

euroΣε καλό δρόμο φαίνεται ότι βρίσκονται οι συζητήσεις των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας KfW για τη δημιουργία στην Ελλάδα επενδυτικού φορέα ο οποίος θα δρα επικουρικά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Πάντως, το θέμα δεν έχει την έγκριση της τρόικας, η οποία φοβάται πως θα ανακύψουν ζητήματα με επισφαλή δάνεια στο μέλλον.

Το θέμα εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών χειρίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Παναγιώτης  Τσακλόγλου, ο οποίος μάλιστα προ ημερών βρέθηκε στη Φρανκφούρτη όπου μετείχε σε συνάντηση στα γραφεία της KfW με βασικό θέμα τη δημιουργία του Επενδυτικού Ταμείου Institution for Growth (IFG).

Οι διεργασίες για τη δημιουργία του IFG δεν είναι καινούργιες. Ξεκίνησαν προ ενός έτους περίπου με πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΕ Μανουέλ Μπαρόζο και της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, έλαβαν τη στήριξη της γερμανικής κρατικής τράπεζας KfW και της ΕΙΒ, έγινε μελέτη από την εταιρεία Oliver Wyman με δαπάνη του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ εμπλοκή είχε και ο ΣΕΒ.

Προ ημερών ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (όχι η ΕΕ) εξέφρασαν αντιρρήσεις στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, τονίζοντας πως βάσει της υπάρχουσας εμπορίας θεσμοί όπως τα Επενδυτικά Ταμεία είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Δεν έλειψαν δε και ενστάσεις σχετικές με τον κίνδυνο να χορηγηθούν δάνεια σε αναπτυξιακά σχέδια που δεν είναι άμεσης προτεραιότητας ή να πληρούνται οι προϋποθέσεις, λόγω προβλημάτων σε επίπεδο διαχείρισης.

Το θέμα το παρακολουθεί και ο ίδιος ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος θα έχει ρόλο διαμεσολαβητή και προσπαθεί να κάμψει τις αντιδράσεις τόσο του ΔΝΤ όσο και της ΕΚΤ.

ΠΗΓΉ: http://www.news.gr

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

gynaikeia-epixeirhmatikothta_0

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων (BGS) την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με την παρουσίαση μιας πανελλήνιας έρευνας. Τα μέλη της ομάδας “BGS Economics Group” εργάσθηκαν σε εθελοντική βάση τους τελευταίους 6 μήνες για την μελέτη και οργάνωση αυτής της έρευνας. Την εκδήλωση άνοιξε ο Βρετανός Πρέσβης κύριος John Kittmer ο οποίος σε άπταιστα ελληνικά τόνισε: “Στη Βρετανία 51% των κατοίκων είναι γυναίκες και μόλις το 17% έχει επιχειρήσεις σε σχέση με τους άνδρες που έχουν το πάνω χέρι. Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία δέκα χρόνια να προσελκύσουμε γυναίκες που διστάζουν να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους. Είναι άκρως ενδιαφέρον να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα...” Η παρουσίαση και ο σχολιασμός της έρευνας έγινε από τα μέλη του ‘‘BGS Economics Group’’ Αγγελική Βογιατζή και Χάρη Χατζηκόκκινο. Τη συζήτηση συντόνισε η Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος- Επικοινωνιολόγος. Συμμετείχαν οι Ελένη Ασπουγαλή, ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρείας ‘‘Προβολή’’, Κατερίνα Ζηρίδη, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του εκπαιδευτικού οργανισμού ‘‘Ζηρίδη’’, Χριστίνα Παντελεημονίτη,ιδρυτής της εταιρεία ‘‘Τα Μυλέλια ΕΠΕ’’,Ελένη Παπανδρέου,Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας “Intersys” A.E. και Ιωσήφ Χασσίδ Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στην έρευνα συμμετείχαν 250 γυναίκες επιχειρηματίες και τα αποτελέσματα της συνοψίζονται στα εξής: 1 στις 3 ξεκίνησαν επιχειρηματική δραστηριότητα μετά το 2005.  4 στις 5 βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία
(35-54) με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο. 1 στις 3 χρηματοδότησε την επιχειρηματική ιδέα από προσωπικές αποταμιεύσεις ενώ 1 στις 4 από οικογενειακά ή φιλικά πρόσωπα. 1 στις 2 θεωρεί την ισορροπία μεταξύ της οικογένειας και του «επιχειρείν» ως μείζον πρόβλημα.
Οφέλη από την επιχειρηματική πορεία: ικανοποίηση και προσωπική ωριμότητα, υψηλά ποσοστά και μόλις 7% η οικονομική ευμάρεια.
πηγή: photobusiness.gr

Pages