.

Αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΘΕΜΑΥΑ ΣΥΖΥΤΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να πραγματοποιήσει δύο διαδοχικές συνεδριάσεις στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, όπως παρακάτω:

Pages