.

Αυτοδιοίκηση

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 500 ΝΕΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ

 

 

Νέα απόφαση, για την πρόσληψη επιπλέον 500 μονίμων εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΥΤΗΣΗΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

Pages