.

Αγροτικά

ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΠΕΡΙΠΟΥ 11.000 ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ «ΚΟΚΚΙΝΑ»ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 124,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

 

Στον «αέρα» βρίσκονται περίπου 11.000 αγρότες με «κόκκινα»δάνεια ύψους 124,7 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει από την πρώην Αγροτική Τράπεζα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Pages