..

Αγροτικά

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

 

Δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.

Pages