..

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΣ. ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ N.ΠΕΛΛΑΣ

Με  την  υπ’  αριθ.  1/3-1-2017 , αποφάσισε  το  Δ.Σ. , να  συγκαλέσει  στις  25-1-2017 , ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  17.00 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου , Τακτική  Γενική  Συνέλευση , με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  τα  παρακάτω:
Εκλογή  Προέδρου  Γ.Σ.
Εκλογή  δύο  πρακτικογράφων
Εκλογή  τριμελούς  Εφορευτικής  Επιτροπής
Απολογισμός  εσόδων-εξόδων  2016
Προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων  2017
Έκθεση  Εξελεγκτικής  Επιτροπής
Διοικητικός  απολογισμός  απερχόμενου  Δ.Σ.
Αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή: Α)  9  τακτικών  και  3  αναπληρωματικών  για  το  Δ.Σ.  και  Β)  3  τακτικών  και  1  αναπληρωματικού  για  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή.

Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  απαρτία , η  Γ.Σ.  θα  επαναληφθεί  την  ίδια  μέρα  και  ώρα  18.00 , στον  ίδιο  χώρο   με  τα  ίδια  θέματα  ημερήσιας  διάταξης. Όσα  από  τα  μέλη  επιθυμούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  την  εκλογή  τους , θα  πρέπει  να  υποβάλουν  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  αίτηση , δηλώνοντας  σε  ποιο  όργανο  επιθυμούν  να  εκλεγούν , μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  20-1-2017  και  ώρα  14.00 , στα  γραφεία  του  Συνδέσμου. Οι  υποψήφιοι  πρέπει  κατά  την  υποβολή  της  αίτησής  τους  να  είναι  ταμειακώς  εντάξει. Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εργασίες  της  Γ.Σ.  έχουν  ΜΟΝΟ  τα  ταμειακώς  εντάξει  μέλη.

Η  παρούσα  πρόσκληση  αναρτάται  στο  site  του  Συνδέσμου:  www.sydrefpellas.blogspot.gr    και  επέχει  θέση  κοινοποίησης.
 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments