..

Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ»

 

Μετάθεση της έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Εφαρμογής  2016 των δικαιούχων της Δράσης 2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 ( Μέτρο 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013).

 

Από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 189341/30-12-2016  εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετατίθεται, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εφαρμογής (Δ.Ε.) έτους 2016 για το σύνολο των γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013), συμπεριλαμβανομένης της Δράσης 2.3 (Β).

 Βάσει της εγκυκλίου, η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της Δ.Ε. 2016, μετατίθεται από τις 2/1/2017 στη νέα ημερομηνία 20/2/2017 και για 20 εργάσιμες ημέρες.

 Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής για τους δικαιούχους των 2 Προσκλήσεων της Δράσης 2.3 (Β), έχουν ως ακολούθως:

  • Δήλωση Εφαρμογής (Δ.Ε.) 2016: 20/2/2017 έως 20/3/2017 (20/2/2017 + 20 εργάσιμες).
  • ΕΣΠΔ 2017(υποβολή )(μόνο για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης): 20/2/2017 έως 20/3/2017 (20/2/2017 + 20 εργάσιμες).
  • ΕΣΠΔ 2017(αναθεώρηση) )(μόνο για τους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης): 20/2/2017 έως 15-5-2017 (20-2-2017 έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής ΕΑΕ 2017)
 

 

 

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments