..

Γ.Ε.Λ. ΚΑΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανακοινώθηκαν από το ΓΕΛ Καλής Πέλλας  τα Αριστεία μαθητών – μαθητριών

19/6/17

 

Σχόλια - Facebook Comments