..

ΕΔΕΣΣΑ : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκε  ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ως δημότες. Η φύση του θέματος μπορεί να μας δημιουργεί διάφορα συναισθήματα είναι όμως μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και παραμέτρους πέρα της ψυχρής λογικής.

Συγκεκριμένα πληροφορηθήκαμε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Χατζόγλου με υπηρεσιακούς υπαλλήλους επεξεργάζονται και προτίθενται να φέρουν προς ψήφιση νέο κανονισμό κοιμητηρίων.

Το πρόβλημα ταφής είναι οξύ και δεν εντοπίζεται μόνο στην Έδεσσα, πληροφορίες αναφέρουν ότι στα κοιμητήρια της Αττικής ήδη μιλάμε για λίστες αναμονής ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η νεκρώσιμος ακολουθία μπορεί να τελεστεί και δεκαπέντε ημέρες αργότερα αν η επιθυμία των συγγενών είναι η ταφή να γίνει σε συγκεκριμένο κοιμητήριο.

Φυσικά όπως στη ζωή έτσι και στο θάνατο υπάρχει ο λαός αλλά και το κολωνάκι.      

Στα κοιμητήρια της Έδεσσας ήδη υπάρχουν αγορασμένοι οικογενειακοί τάφοι σε περίοπτη θέση, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν τις γνωριμίες τους για μια καλύτερη θέση. Τέλος διαφαίνεται ότι η φιλοσοφία του νέου κανονισμού θα κάνει απαγορευτική, λόγου κόστους την συνέχιση της ταφής πέρα των τριών χρόνων, για οικονομικά ανίσχυρους πολίτες. Αν λάβουμε υπόψη και το κορεσμό των εδαφών του κοιμητηρίου, δεν είναι απίθανο εκταφές σε τρία ή πέντε χρόνια να επιφυλάσσουν δυσάρεστες καταστάσεις για τους εν ζωή συγγενείς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκκλησία άλλα και όλοι μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει η καύση των νεκρών θα πέσει ως ώριμο φρούτο αφού θα αποτελέσει αξιοπρεπή και φθηνή επιλογή πολλών συμπολιτών μας. Ο νέος κανονισμός κοιμητηρίων μπορεί να δώσει μια ανάσα στα ήδη κορεσμένα κοιμητήρια μας δεν αποτελεί όμως την ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος. Αν λάβουμε υπόψη ότι η χωροθέτηση και αδειοδότηση νέων κοιμητηρίων αποτελεί πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία αφού απαιτεί γνωμοδότηση διεύθυνσης υδάτων-τεχνικών έργων περιφέρειας, γεωλογική, υδροτεχνική, πολεοδομική μελέτη θα ήταν φρόνιμο μαζί με το νέο κανονισμό να συζητηθούν και προτεινόμενες θέσεις για την μεταφορά του κοιμητηρίου εκτός πόλης. 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments