..

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-1-2018

 

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στελεχών της Τ.Υ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2018, προϋπολογισμού έως 5.869,41€  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 4. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2018, τα οποία ανατέθηκαν με τις διαδικασίες του Ν.3669/2008 προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Απόφαση κατάρτισης και έγκρισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ)  2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 2. Έγκριση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 3. Ανάκληση της κατά χρήση παραχώρησης αυτοκινήτου του Δήμου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments